Pozovite
060 314 8702

ALU ULAZNA VRATA

Alu Vrata

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Dubina okvira: 85 mm
Dubina krila: 85 mm
Poliamidne trake: 45, 34 mm
Max. ispuna: 74 mm

IZRAČUN KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLINE
UW TERMO 85 VP
Prema prEN 10077-2 dimenzije vrata su 1100×2200 mm
Up=0.65 W/m²K
Uw=1.2[W/m²K]

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Dubina okvira: 77 mm
Dubina krila: 85 mm
Mjera preklopa: 8 mm
Dubina ispune: 30-64 mm
Poliamidne trake: 34 mm
Euro žlijeb

IZRAČUN KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLINE
UW – TERMO 85
Prema prEN 10077-2 dimenzije prozora su 1230×1480 mm
Ug = 0.6 W/m²K
Uw = 1.1 [W/m²K]

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Dubina okvira: 65 mm
Dubina krila: 65 mm
Poliamidne trake: 18 mm
Max. ispuna: 51.5 mm

IZRAČUN KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLINE
UW – TERMO 65 VS /VRATA/
Prema prEN 10077-2 dimenzije vrata su 1100×2200 mm
Ug=0.6 W/m2K)
Uw=1.7[W/m2K]

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Dubina okvira 65 mm
Dubina krila 73 mm
Mjera preklopa 8mm
Dubina ispune 21-50 mm
Poliamidne trake 22 mm
Euro žlijeb

IZRAČUN KOEFICIJENTA PROLAZA
TOPLINE UW – TERMO 65
Prema prEN 10077-2 dimenzije prozora su 1230×1480 mm
*Ug = 0.6 W/m²K
Uw = 1.3 W/m²K

100 %
VISOK KVALITET
100 %
MODERAN DIZAJN
100 %
PROFESIONALAN PRISTUP
100 %
SIGURNA ISPORUKA